فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام- راهنمای نگارش مقاله
شیوه‌نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام ویژه بررسی و نقد کتاب‌های ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی منتشرشده در خارج از ایران است و شامل این موارد می‌شود
1. دامنه موضوعی: کتاب‌های مربوط به همه حوزه‌های علوم اسلامی و ایرانی (شامل ایران پیش از اسلام) و نیز موضوعات تاریخی و تمدنی دوره اسلامی را دربرمی‌گیرد؛ اما این موضوعات از اولویت برخوردارند: - آثار مرجع (دایره‌المعارف‌های موضوعی و عمومی، فرهنگ‌های لغت، و...) - علوم قرآنی و حدیث - حقوق، فقه، اصول فقه - کلام (شامل ادیان و فرق)، فلسفه، عرفان - ادبیات فارسی و ادبیات عرب - تاریخ ایران و اسلام - تاریخ علم - روابط اسلام با ادیان دیگر به‌ویژه مسیحیت و یهودیت - مسائل نو در جهان اسلام - متن‌پژوهی و اسناد آرشیوی

2. دامنه جغرافیایی: کتاب‌های منتشرشده در خارج از ایران، به هر زبانی که باشند، نقد و بررسی می‌شوند.
3. دامنه زمانی: در این فصل‌نامه کتاب‌های منتشرشده از 2010 میلادی به بعد نقد و بررسی می‌شوند. کتاب‌های برگزیده در جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی و نیز کتاب‌های ممتاز و شاخصی که تا زمان انتشار فصل‌نامه، معرفی و بررسی نشده‌اند، از این محدوده زمانی مستثنی هستند.

4. سرفصل‌های هر شماره از فصل نامه: فصول اصلی فصل‌نامه عبارتند از: - سخن سردبیر - (ترجمه و تالیف) مقالات تحلیلی (درباره شناخت جریان‌های کلی و رویکردهای نوین در پژوهش‌های ایرانی و اسلامی در غرب) - نقد و بررسی‌های تألیفی - ترجمه نقدها و بررسی‌های منتشرشده در خارج از ایران - معرفی‌های کوتاه - کتابشناسی (های مرتبط با موضوع فصل‌نامه) - مصاحبه و میزگرد نقدمحور در باب کتاب‌های مرتبط - خبرها و نامه‌ها
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام:
http://irisbr.faslnameh.org/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب